יעקב גליק

1925-2008

חבר קיבוץ כפר החורש

ygluck

 

 

 

יעקב גליק נולד בשנת 1925 בהונגריה למשפחה מסורתית. את השכלתו היסודית והתיכונית רכש בבית הספר היהודי בבודפשט. את שנות השואה עבר במחנה עבודת כפיה בהונגריה ובאוסטריה. עם סיום המלחמה, בשנת 1946, לאחר תקופת פעילות קצרה בתנועת גורדוניה-מכבי הצעיר, עלה ארצה בעליה ב' (כניסה לא חוקית לארץ בתקופת המנדט הבריטי שאורגנה על ידי הישוב העברי).  היה בין מייסדי קבוצת צאלים בנגב, ,שם היה בזמן מלחמת השחרור. בשנת  1949 עבר עם קבוצתו לכפר החורש והיה חבר הקיבוץ עד לפטירתו.

בקיבוץ עבד בחקלאות ובפעילות בממוסדות הקיבוץ. היה מזכיר, מרכז חברתי, גזבר ועוד. בשנת 1964 יצא עם משפחתו לאוסטרליה והיו-זילנד כשליח עלית ונוער של הסוכנות היהודית. בשנים 1970-1978 עבד כמנהל חשבונות ותמחירן בקיבוצו.

בשנת 1974 החל את לימודיו האקדמיים בסוציולוגיה אוניברסיטת חיפה, אותם סיים בהצטיינות. בשנים 1977-1981 המשיך ללימודי תואר שני בסוציולוגיה מתמטיקה, ואף אותם סיים בהצטיינות. הוא המשיך ללימודי דוקטורט באוניברסיטה העברית, אולם לא השלים את כתיבת עבדות הדוקטור.

בשנת 1978 הצטרף כחוקר למכון לחקר הקיבוץ והרעיון השיתופי באוניברסיטת חיפה.

בשנת 1982 התחיל ללמד סוציולוגיה בחוג לסוציולוגיה באוניברסיטת חיפה ובהמשך גם במכללת עמק יזרעאל. בשנים 1982-1983 היה חבר בסנאט של אוניברסיטת חיפה.

מחקריו עסקו בסיפוק צרכים בחברה הקיבוצית, התנהגות קיבוצים במשברים כלכליים, תהליכי מודרניזציה והשפעתם על השוויון בקיבוץ, עזיבת הקיבוץ ועוד. שנים ארוכות שימש במקביל גם כמנהל חשבונות ומנהלן של המכון לחקר הקיבוץ.

       

Publications in English

  Gluck, Yaakov  (1998). Individual needs and public distribution in the kibbutz In: Leviatan, U. et al (ed): crisis in the Israeli kibbutz, 119-130


  Rosner, Menahem,   Gluck, Yaakov,   Goldemberg, Hana (1993).  Value orientation and irections of change in the kibbutz.  Israel social science research 8(1),:11-26


  Gluck, Yaakov (1980).  Individual needs and public distribution in the kibbutz.    Haifa : University of Haifa - the Institute for research on the kibbutz and the cooperative idea, September - 15 PP. mimeo

  Rosner, Menahem,  Gluck, Yaakov,   Avnat, Alexander (1980).  Satisfaction with consumption in the kibbutz -frequency distribution tables.  Haifa : University of Haifa - the Institute for study and research of the kibbutz and the cooperative idea, . 60p. mimeo.


  Rosner, Menahem,  Gluck, Yaakov,   Avnat, Alexander (1980). Satisfaction with consumption in the kibbutz - as affected by economic, social and value factors. Haifa : University of Haifa - the Institute for study and research of the kibbutz and the cooperative idea,  35P

 

פירסומים בעברית

 

  רוזנר, מנחם,  פלג, דב, גליק, יעקב, גולדמברג, חנה, אדר, גילה (2002). עבודה או פרישה: אלטרנטיבות בקיבוץ המשתנה.   חיפה:  אוניברסיטת חיפה - המכון לחקר הקיבוץ. מ"ס 178.. 67 עמ' ונספחים
 
 
  רוזנר, מנחם, גולדמברג, חנה, גליק, יעקב, פלג, דב  (1999). ביטחון הסוציאלי בקיבוץ.  חיפה: אוניברסיטת חיפה - המכון לחקר הקיבוץ, מס' 165.

  רוזנר, מנחם, גולדמברג, חנה, גליק, יעקב, פלג, דב (1999). בטחון הסוציאלי בקיבוץ. תקציר.   חיפה: אוניברסיטת חיפה - המכון לחקר הקיבוץ. מ"ס 164 30 ע"מ. אוקטובר

 
  גליק, יעקב (1998).   עוזבי הקיבוץ והגורמים לעזיבה. ב: אדר, גילה (עורכת): הביטים מחקריים, מעשיים ופוליטיים של התהליכים העכשוויים בקיבוץ - יום עיון - חיפה:  אוניברסיטת חיפה - המכון לחקר הקיבוץ. מ"ס 155. : 19-24  שמעוני, עוזי, גולדמברג, חנה, גליק, יעקב, רוזנר, מנחם  (1994).  התעשיה הקיבוצית - מוטיבציה ודגמי ניהול
  יד טבנקין - מרכז מחקרי ורעיוני - חיפה: אוניברסיטת חיפה - המכון לחקר הקיבוץ, 65 עמ'.

 
  רוזנר, מנחם, גליק, יעקב, גולדמברג, חנה (1992). תמורות בדפוסי הצריכה בקיבוץ וגורמיהן - ברמת הקיבוץ.
  תל-אביב: מכון גולדה מאיר לחקרי עבודה ורווחה - ניר דיון 68 -  67 עמ'.

 
  רוזנר, מנחם, גליק, יעקב, גולדמברג, חנה  (1991).   תמורות בדפוסי צריכה וגורמיהן - ברמת הפרט.
  חיפה: אוניברסיטת חיפה: המכון לחקר הקיבוץ והרעיון השיתופי. מס' 109,. 55 עמ'.. וגם:   תל-אביב: מכון גולדה מאיר לחקרי עבודה ורווחה - ניר דיון 62 - 55 עמ'.

  רוזנר, מנחם, גליק, יעקב, גולדמברג, חנה (1989). גישות ערכיות וכיווני שינוי בקיבוץ.. חיפה. אוניברסיטת חיפה, המכון לחקר הקיבוץ, מס'  90 . 26 ע'

 
  הלמן, אמיר, גליק, יעקב,  גולדמברג, חנה (1988). התנהגות הכלכלית של הקיבוצים בתנאי משבר והשתקפותה במדדים חברתיים . נייר דיון מס' 88-8.    תל-אביב: המרכז לפיתוח על שם פינחס ספיר ליד אוניברסיטת תל-אביב, אוגוסט. 48 עמ'. + נספח התפלגויות. גם ב: חיפה: אוניברסיטת חיפה - המכון לחקר הקיבוץ. נובמבר. 46 עמ'

  
  גליק, יעקב  (1983). הסתפקות במועט כערך מרכזי בצריכה הקיבוצית - שינוי ויציבות דפוסים.   ב: יעקב גליק ואחרים: הצריכה הקיבוצית:  65-99

 
  גליק, יעקב (1983). מבוא. ב: יעקב גליק ואחרים. הצריכה הקיבוצית,

 
  גליק, יעקב, רוזנר, מנחם, שור, שמעון, אבנת, אלכסנדר  (1983).  צריכה הקיבוצית: ערכים, שיטות ושביעות רצון
  חיפה: אוניברסיטת חיפה - המרכז האוניברסיטאי הקיבוצי: המכון לחקר הקיבוץ והרעיון השיתופי.  99 ע"מ


 
  רוזנר, מנחם, אבנת, אלכסנדר, גליק, יעקב  (1983).   מחקר הצריכה: השוואה בין קיבוצים בלי תקציב כולל לבין קיבוצים שהנהיגו תקציב זה. ב: יעקב גליק ואחרים: הצריכה הקיבוצית  : 1-6

 
  גליק, יעקב  (1982). השפעת השהות בקיבוץ על עמדות מתנדבים יהודיים מהגולה. ב: ז. רבן ומ. צ'יזיק (עורכים). צעירים יהודיים מהגולה והקיבוץ - בעיות במפגש בין תרבויות.: 23-35

 
  גליק, יעקב (1981). הסתפקות במועט כערך מרכזי בצריכה הקיבוצית; שינוי ויציבות דפוסים. עבודת מ.א. בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת חיפה. 84 עמ'

 
  רוזנר, מנחם, גליק, יעקב, אבנת, אלכסנדר (1979). שביעות רצון מהצריכה בקיבוץ.   הרבעון לכלכלה 2/101,  276-291

 
  רוזנר, מנחם, גליק, יעקב, אבנת, אלכסנדר (1979). שביעות רצון מהצריכה בקיבוץ. השפעת גורמים כלכליים, חברתיים וערכיים. חיפה: המכון לחקר ולימוד הקיבוץ והרעיון השיתופי - אוניברסיטת חיפה,. 26 עמ'.