ד"ר דני רוזוליו

1925-2006

חבר קיבוץ כברי

 

דני רוזוליו נולד בשנת 1927 בתל אביב. בשנת 1947 הצטרף לקיבוץ בית הערבה בצפון ים המלח. במלחמת השחרור נפצע, ועם פינוי בית הערבה בעקבות המלחמה, עבר צפונה ונמנה, יחד עם אשתו מרגלית, עם מייסדי קיבוץ כברי, בו היה חבר עד מותו. הוא לימד בקיבוץ, היה מזכירו ומילא מספר תפקידים ציבוריים בקיבוצו ובתנועה הקיבוצית (הקיבוץ המאוחד). בסוף שנות השישים היה עוזר לשר ישראל גלילי ולמד סוציולוגיה (תואר ראשון ושני) באוניברסיטת תל אביב. נושא עבודת הגמר שלו כבר רימז על תחומי העניין שיעסיקו אותו בעבודתו האקדמית: "היחסים בין מילואות-משקי המפרץ וארגונים אזוריים נוספים של הקיבוצים עם הזרמים הקיבוציים הארציים וארגוני העל שלהם", בו עסק במבנה הכוח וחלוקתו, וביחסים בין המרכז לפריפריה. לאחר מכן פנה לפעילות ציבורית ופוליטית: מזכיר הקיבוץ המאוחד (1972- 1977), חבר בכנסת התשיעית והעשירית (1977-1983) ומזכיר חברת העובדים ההסתדרותית (1983-1990).

בהיותו כבר מעל גיל שישים החליט לפרוש מהפעילות הפוליטית-ציבורית הענפה ולעבור לאקדמיה. הוא הצטרף לסגל חוקרי המכון לחקר הקיבוץ באוניברסיטת חיפה והשלים עבודת דוקטורט באוניברסיטת תל אביב, בהדרכת יונתן שפירא. עבודה זו פורסמה מאוחר יותר כספר "השיטה והמשבר" (1999, הוצאת עם עובד)  בו עסק בפעולות הגומלין ביו התרבות הפוליטית, הכלכלה הפוליטית והשיח על השלטון לבין אילו של המערכות הקיבוציות. לטענתו, מנהיגי הקיבוץ (והוא כלל את עצמו בתוכם) לא הבחינו בשינוי התרבות הפוליטית ומבנה הכח והשיח הפוליטי וסייעו בכך ליצירת המשבר בקיבוץ.

במחקריו הקיבוציים המשיך דני לבדוק את היחסים בין התנועה הקיבוצית (המרכז) והאזור (הקיבוץ בפריפריה) והראה כי יש ביזור של הכוח, וכי יש התכנסות של צורות החיים ההתיישבותיות השונות (קיבוץ, מושב, ישוב קהילתי) על בסיס איזורי. דני היה אופטימיסט, וטען כי יש לראות את השתנות הקיבוץ כסיכוי נדיר של חברי הקיבוצים לעצב מחדש את אורח החיים הרצוי להם. לכן גם חקר תופעה חדשה יחסית – הקיבוץ העירוני, המורכב בעיקרו מבוגרי תנועות נוער הבוחרים בחיי שיתוף במסגרת עירונית תוך עיסוק בפעילות חינוכית.

מוקד עניין נוסף של דני היה המגזר השלישי ו"הדרך השלישית", נושא אותו פיתח במכללת הגליל המערבי, שם שימש מרצה בכיר לסוציולוגיה (בנוסף לתפקידים ציבוריים שונים במכללה).

בעניין זה הספיק לפרסם אך מעט – פרק בספר "צדק חברתי ושוויון בעולם משתנה", בו היה מחבר שותף עם אברהם יסעור, יעקב עובד ומנחם רוזנר (הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2003), והמאמר המופיע בגיליון הנוכחי של סוציולוגיה ישראלית.