קול קורא קרן קיבוץ 2017

 

קול קורא לפרס קרן "קיבוץ" 2017

קרן "קיבוץ" תעניק פרס בסך של $2000

לפרסום מדעי או לעבודת מחקר* שייתרמו:

  •          ידע חדש שיחזק את הערכת תרומתו של הקיבוץ לאדם ולחברה בישראל.
  •      ידע חדש שיביא לשיפור התנהלותם של הקיבוצים המסורתיים והמשתנים.
  •      ידע חדש שיסייע לקיבוצים לשמור על ייחודם הכלכלי.
  •      ידע חדש שיחזק את אחיזתם של הקיבוצים בקרקע ובנוף הישראלי.

הפרס ינתן בינואר 2018. את העבודות שפורסמו יש להגיש לשיפוט בשני עותקים עד  יום חמישי 28.9.2017.

 

 נא לשלוח את העותקים אל:

 ד"ר שלמה גץ, קרן קיבוץ, המכון לחקר הקיבוץ, אוניברסיטת חיפה, הר כרמל 31905, חיפה.

 

בנוסף יש ולצרף תקציר בעברית, תקציר באנגלית וקורות חיים בקובץ אלקטרוני, לכתובת:  getz@research,haifa.ac.il

 

לפרטים נוספים אפשר לפנות לד"ר שלמה גץ  getz@research,haifa.ac.il

 

*כולל מחקרים לקבלת תארים מתקדמים, עם סיומם.

 

 

 


קיבוץ

קרן זיכרון לחנה ויונה ינאי

חברים מייסדים של קיבוץ עין השופט

הקרן הוקמה על ידי המשפחה וידידיה

והוכרז על הפעלתה ב - 15.10.1999

 

מטרת "קרן קיבוץ" היא לסייע לפרסומים ומחקרים על הקיבוץ ותרומתו להקמת המדינה ולביסוס חברתה וכלכלתה. הקרן תסייע לפרסומים שיביאו לחיזוקו של הקיבוץ המסורתי, ולעיצובו של הקיבוץ המתחדש כחברה השומרת על סולידריות וערבות הדדית בין חבריה. הקרן תחזק את ההכרה בקיבוץ כחברה מודרנית ורלוונטית במאה העשרים ואחת.

הקיבוץ נוסד בראשית המאה העשרים על ידי צעירים, נשים וגברים, שלקחו על עצמם מחויבות להקמת בית לאומי ליהודים, תוך מתן דגש על הקמת חברה יצרנית, הקובעת את דרכה בהסכמה בין חבריה, בשמירה על שוויון בעבודה, ובקבלת החלטות בדרך דמוקרטית. בראשית הובילה החקלאות את כלכלת הקיבוץ, בעקבותיה הוקמה תעשייה מגוונת, הופעלו שירותים שנדרשו, והותאמה התארגנות מערך העבודה.

ערכי הליבה של הקיבוץ הולידו חיים המושתתים על סולידריות, אמון ועזרה הדדית. הערכים המנחים את ההחלטות בחיי הקיבוץ, כוללים מחויבות גבוהה להסכמה, לשוויון ולדמוקרטיה. ערכי הקיבוץ עזרו לו לעצב חברה יצירתית, המושתת על דמוקרטיה משתפת. הם גם עודדו ואפשרו גמישות בניהול המגזר העסקי והקהילתי, ותיקון תקלות במקרה הצורך.

קרן "קיבוץ" הוקמה, לעידוד חוקרים והוגים מישראל וארצות אחרות, הרוצים ויכולים לתרום למחקר תרומתו הייחודית של הקבוץ בעבר ובהווה, ולביסוס קיומם של הקיבוצים המסורתיים והמשתנים בעתיד.

אנו מייסדי הקרן מאמינים, כי ניתן גם היום - בחלוף הזמן, להמשיך לקיים את הקיבוץ כחברה השונה מהסובב אותה, השומרת על סולידריות וערבות הדדית, והשואפת להשפיע על סביבתה.