חברי הועד המנהל

עו"ד אודי פלד   - יו"ר

פרופ' יוסי בן-ארצי

פרופ' אבנר בר-אילן

פרופ' שולמית ריינהרץ

פרופ' סיביל היילברון

פרופ' הלנה דה סביליה

ד"ר שרון לינק

 ד"ר שלמה גץ

רו"ח ירון רייכמן

מר דורון סט

גב' מיכל קראוס

גב' חגית הלמר-הלמן