חברי הועד המנהל

עו"ד אודי פלד   - יו"ר

פרופ' יוסי בן-ארצי

פרופ' אבנר בר-אילן

פרופ' גוסטבו מש

פרופ' שולמית ריינהרץ

פרופ' סיביל היילברון

פרופ' הלנה דה סביליה

ד"ר שרון לינק

 ד"ר שלמה גץ

רו"ח ירון רייכמן

מר דורון סט

גב' מיכל קראוס

גב' חגית הלמר-הלמן