ברוכים הבאים

המכון לחקר הקיבוץ והרעיון השיתופי הוקם בשנת 1976 על ידי התנועות הקיבוציות ואוניברסיטת חיפה.
מאז הקמתו משמש המכון מרכז לחקר התפתחות הקיבוץ ושל צורות חיים שיתופיות אחרות בישראל ובעולם.
המכון יוזם ומבצע מחקרים בתחומים שונים של חיי הקיבוץ והשתנותם, סקרי דעת קהל ומעקב על המצב החברתי והתרבותי בקיבוצים. כמו כן מבצע המכון מחקרים לפי הזמנה מיוחדת.

 

הפעילויות העיקריות של המכון:

  • מחקרי עומק.
  • סקרי דעת קהל.
  • מחקרים העוסקים ביחסי גומלין בין הקיבוץ והחברה הישראלית, ומחקרים בינלאומיים השוואתיים.
  • סקרים על קיבוצים בודדים, על פי הזמנתם.
  • הרצאות, ימי עיון וסמינרים עבור גופים שונים, לפי הזמנה.
  • פרסומים, המופיעים לאורך שנים, ומביאים בפני הציבור את ממצאי המחקרים הנערכים במכון.
  • מאגר ביבליוגרפי מממוחשב - רשימה של פרסומים מדעיים על הקיבוץ..
  • סיוע בהדרכה לסטודנטים בכתיבת עבודות.
  • "קרן קיבוץ" - פרס שנתי לעבודת מחקר על הקיבוץ

 

 

למידע נוסף:

מזכירת המכון  מלכה מילר
טל. 04-8240418
פקס: 04-8240409

ראש המכון: דר' שלמה גץ -getz@research.haifa.ac.il

מנהלן המכון: דוד קציר - davidk@yagur.com

יצירת קשר: kibbutz@univ.haifa.ac.il


כתובת המכון לחקר הקיבוץ: אוניברסיטת חיפה, חיפה 3498838