ראשי המכון

מנחם רוזנר    1975-1981

אורי לויתן      1982-1987

דוד מיטלברג 1988-1991

מיכל פלגי     1991-1994

גילה אדר      1995-2005

שלמה גץ      2006-2011

מיכל פלגי    2012-2017