הודעות

יום העיון השנתי לזכר פרופ' מנחם רוזנר יערך ביום שלישי  20.11.2018  בבית התנועה הקיבוצית בתל אביב בשעות 9:00 - 14:00 

הנושא : יחסי קיבוץ - אזור -תנועה. כניסה לתכנית

 

מאמר חדש: גילה אדר, מיכל פלגי ואליאט אורחן: תגמולים וסטאטוס אישי בקיבוץ: השוואה בין מתחדשים לשיתופיים 

סקר חדש: סקר דעת הקהל הקיבוצי 2018.